Malik

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dopravní společnost Malík Transport vznikla jako divizní složka společnosti Expedience s.r.o. dne 18.10.2013 a dnem 18.4.2016 se přetransformovala
v samostatnou společnost Malík Transport s.r.o.
Svou filozofii má firma postavenou na osobním přístupu jak k zákazníkovi, tak i řidičům vykonávajícím tyto přepravy. Jsme si plně vědomi, že bez dobře fungující spolupráce všech těchto složek nejsme schopni obstát v konkurenčním boji na dopravním trhu, proto preferujeme osobní, takřka rodinný, přístup ke svým zaměstnancům.

Výsledkem je dobře fungující kolektiv, který je samozřejmě pravidelně proškolován a vždy seznámen s novými trendy v našem oboru.
Mimo jiných benefitů poskytujeme pojištění léčebných výloh v zahraničí pro naše řidiče.

Klademe mimořádný důraz na kvalitu prováděných přeprav a v případě jakýchkoliv problémů garantujeme vždy flexibilní přístup v jejich řešení 24 hod denně.

Samozřejmostí je uzavřená pojistná smlouva odpovědnosti silničního dopravce (CMR) a to do výše 10mil Kč + kabotáž SRN v předepsaných limitech.Veškeré dokumenty najdete v sekci Licence

Všechna vozidla naší společnosti jsou vybavena systémem GPS a zákazník má tak možnost, na základě přiděleného přístupového kódu sledovat pohyb zásilky od jejího převzetí až do předání příjemci.

Spokojený zákazník je pro nás největší odměnou ! 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky